Poznajmy się

Kim jesteśmy? Co robimy?

Pomyslodawcą portalu jest Fundacja Burza Mózgów. Głównym celem Fundacji jest promocja kultury i sztuki, wspieranie młodych artystów, rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja prowadzi działania na rzecz propagowania sztuki, dzialań kulturalnychpromocji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym szczególnie Kadr Kultury. Od siedmiu lat organizuje Festiwal Literatury dla Dzieci, który każdego roku odbywa się w kilku miastach wojewódzkich Polski. To jedna z największych tego typu imprez w Europie. Zapraszamy na stronę festiwalową www.fldd.pl

Również Działania międzypokoleniowe są szczególnie ważnym aspektem działań Fundacji, kierowane są one głównie do mniejszych miast i terenów z utrudnionym dostępem do kultury. W takie działanie wpisuje się kilkuletni już projekt - Kampania Biblioteka Przedszkolaka. W ramach kampanii placówki oświatowe otrzymują pakiet książek i materiałów edukacyjno-warsztatowych, które pozwalają na organizację spotkań czytelniczo-artystycznych z seniorami.

Fundacja Burza Mózgów zajmuje się działaniami twórczo-artystycznymi, angażując społecznie różne grupy zawodowe i wiekowe do wspólnego, kreatywnego działania. Prowadzi szereg działań edukacyjnych, które mają na celu budowę świadomych, ciekawych świata odbiorców, a także wzmacnianie potencjału spoleczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy na stronę Fundacji: www.burzamozgow.org