Sztuka w ekran stuka! / Ruszamy!

Rozwój kompetencji odbiorców i kadr kultury

PLAKAT A3 sztuka w ekran stuka do wydruku.pdf

Sztuka w ekran stuka! to zespół różnorakich, interaktywnych aktywności online skupionych wokół nowego portalu o charakterze edukacji kulturalnej, którego celem jest upowszechnianie kultury w sieci, zwiększenie zainteresowania edukacją kulturalną dorosłych i kadr kultury na rzecz dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji cyfrowych odbiorców kultury i kadr kultury. Zadanie realizowane w sieci, ma rozwijać przestrzeń do dzielenia się zasobami kulturalnymi oraz oferuje nowe, kreatywne narzędzia cyfrowe do interdyscyplinarnej edukacji kulturalnej.

Strategicznie portal podzielony jest na 3 komponenty, by służyć 3 grupom interesariuszy:

1. Kadrom Kultury,

2. Twórcom,

3. Dzieciom i młodzieży.

Kadry Kultury (bibliotekarze, animatorzy, nauczyciele) zyskują szeroką paletę wiedzy i narzędzi dostępnych online. Twórcy otrzymują przestrzeń do autoprezentacji i autopromocji. Młodzież i dzieci otrzymują pakiet aktywizujących kulturalnych wydarzeń.

 

 

Sukcesywnie uzupełniamy treści o nowe scenariusze lekcji kulturalnych i warsztatów artystycznych, nowe wywiady z ciekawymi twórcami, fotoreportaże z wystaw, artbooki, E-booki, filmy z czytankami w wykonaniu artystów i autorów, nowe recenzje książek dla dzieci i młodzieży, projekty plastyczne takie jak art kolorowanki czy projekty murali oraz wiele wiele innych aktywności rozwijających twórczo.

Zapraszamy do darmowego korzystania z udostępnianych zasobów. Wybierz to, co Cię inspiruje: