Sztuka w ekran stuka: Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa ngo.krakow.pl 

Kultura w sieciProjekt powstania i rozwoju portalu SZTUKAWEKRANSTUKA.PL znalazł się wśród 41 wniosków wybranych w konkursie Kultura w sieci Gminy Miejskiej Kraków. Konkurs zorganizowany został w ramach pakietu narzędzi Kultura odporna

Dzięki wsparciu ze strony miasta Krakowa powstały między innymi scenariusze warsztatów opracowane przez kilkunastu ilustratorów, w tym Mariannę Oklejak, Adama Pękalskiego, Agnieszkę Żelewską, Paulinę Daniluk. Scenariusze stworzone przez artystów udostępnione są bezpłatnie i bezterminowo. Można z nich korzystać przy planowaniu zajęć lekcyjnych i dodatkowych. Ponadto w zakładce: TWÓRCY znajdziecie wywiady z krakowskimi artystami między innymi: Arturem Wabikiem, Dorotą Majkowską-Szajer, Elżbietą Wasiuczyńską, Anną Kaszubą-Dębską. Rozmowy wzbogacone zostały o fotoreportaże, w których artyści pokazują wnętrza swoich pracowni i domów. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi we wszystkich zakładkach portalu. 

 

Zapraszamy na strony:

MAGICZNY KRAKÓW: www.krakow.pl 

NGO KRAKÓW: ngo.krakow.pl